Reklamácia

Pre reklamáciu tovaru postupujte v nasledujúcich krokoch:

  1. Prečítajte si reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti ako predávajúceho, tak kupujúceho.
  2. Tovar spolu s kópiou faktúry odošlite na adresu Tenisky s.r.o., Bělehradská 23, 120 00 Praha 2
  3. Na faktúru napíšte dôvod reklamácie a číslo bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť peňažnú sumu za reklamovaný tovar a poštovné. Poštovné bude vrátený v hodnote najlacnejšieho poštovného, ktoré ste si pri objednávke mohli zvoliť.
  4. Na email info@kecky.sk nám zašlite informáciu o zaslanie tovaru.
  5. Tovar neposielajte na dobierku, v tomto prípade nebude prevzatý. Odporúčame tovar zaslať doporučene a pripoistiť na jeho hodnotu. Pri strate alebo poškodení môžete žiadať náhradu škody.
  6. Po prevzatí tovaru vás budeme informovať emailom a od tohto dátumu začína plynúť 30 dňová zákonná lehota na jej vybavenie. Všetky reklamácie sa snažíme vybavovať v čo najkratšom možnom termíne.